Reglementering/Charter

De KBVB en 1895 hebben voor de campagne 2016 (EK in Frankrijk) een charter. Daarin staan verbintenissen voor de KBVB, 1895 en de individuele supportersclubs.

Charter tussen KBVB en supporters voor de wedstrijden van de Nationale Ploeg

De KBVB en zijn officiële supportersfederatie ‘1895’ ondertekenen onderstaande overeenkomst.

Het is de bedoeling om de supportersclubs te belonen voor de inspanning die ze leveren om het imago van de Rode Duivels en bij uitbreiding de KBVB te promoten door een correct supportersgedrag en dit door hen voorrang te verlenen bij de aankoop van toegangskaarten voor de interlands.

Dit charter werd opgemaakt om tegemoet te komen aan de wettelijke verplichting, die in het KB van 20 juli 2005 betreffende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden, is vervat.

A. De KBVB verbindt er zich toe:

Om de (in voorverkoop) beschikbare toegangskaarten van uitwedstrijden voor te behouden aan de erkende supportersfederatie van de Rode Duivels ‘1895’. Tickets voor sponsors en uitnodigingen behoren exclusief aan de KBVB.

Dat de kaarten voor een uitwedstrijd voorbehouden blijven voor ‘1895’ tot een vooraf bepaalde dag, afhankelijk van de overeenkomst met de desbetreffende buitenlandse voetbalbond.

Dat ‘1895’ een voorrangsperiode geniet voor het aanschaffen van tickets bij thuiswedstrijden.

 B. ‘1895’ verbindt er zich toe:

Een permanente lijst bij te houden van de leden die aangesloten zijn bij de officieel aangesloten clubs van de supportersfederatie en een lijst van hun leden die zijn uitgesloten bij de federatie. Deze lijsten zullen steeds beschikbaar zijn en zullen op vraag van de Veiligheidsdienst van de KBVB ter inzage aangeboden worden en dit in het kader van eventuele burgerrechtelijke stadionverboden die door de KBVB opgelegd kunnen worden. De lijsten kunnen steeds door de Veiligheidsdienst van de KBVB worden overgemaakt aan de politiediensten.

Een permanente lijst bij te houden van de leden die zijn uitgesloten door de federatie of een van zijn supportersclubs om (uit)wedstrijden bij te wonen. Deze lijst moet permanent ter inzage liggen van de Veiligheidsdienst van de KBVB en dit in het kader van eventuele burgerrechtelijke stadionverboden die door de KBVB kunnen worden opgelegd.

Om op een correcte manier de toegangskaarten onder zijn supportersclubs te verdelen.

Om elke voorzitter of zijn vertegenwoordiger dit charter in tweevoud voor aanvaarding te laten ondertekenen. De busbegeleider zal een kopie van dit charter ontvangen.

Eén exemplaar van het charter wordt aan de betrokken supportersclub overhandigd en één exemplaar wordt door ‘1895’ bewaard.

 C. De supportersclub verbindt er zich toe:

Om op een correcte manier en volgens de afgesproken richtlijnen van ‘1895’ de toegangskaarten onder zijn leden te verdelen.

Om de nodige inspanning te leveren zodat zijn leden zich op een correcte manier gedragen tijdens de georganiseerde verplaatsingen heen en terug en tijdens de wedstrijden van de Nationale Ploeg.

Om op elke supportersbus één verantwoordelijke busbegeleider aan te duiden. Deze busbegeleider zal de opleiding van busbegeleider, in de toekomst georganiseerd door de dienst Veiligheid van de KBVB i.s.m. ‘1895’ volgen.

Dat de personen die de verplaatsing met de bus mee maken allen persoonlijk een toegangskaart hebben aangevraagd en toegekend hebben gekregen.

Uitzondering wordt enkel toegestaan wanneer er nog toegangstickets te koop zullen worden aangeboden aan de loketten bij een thuiswedstrijd. Voor een uitwedstrijd geldt deze uitzondering niet!

Bij gegronde afwezigheid kan het toegangsbewijs overgedragen worden aan een ander opvolgend lid indien dit kenbaar is gemaakt op de passagierslijst en gemeld aan ‘1895’.

Dat elke busbegeleider een alfabetische lijst bij zich zal hebben met de namen van de passagiers opgesplitst in twee delen namelijk de leden die een toegangskaart hebben aangevraagd en toegekend hebben gekregen en zij die geen toegangskaart hebben aangevraagd. Deze lijst kan te allen tijde worden opgevraagd en gecontroleerd door de Veiligheidsdienst van de KBVB en/of erkende medewerkers van ‘1895’.

Dat op de bussen die de verplaatsing mee maken alcoholhoudende dranken niet overdadig worden verbruikt.

Dat er geen drugs op de bussen aanwezig zijn.

Dat er geen wapens of andere gevaarlijke voorwerpen noch pyrotechnische voorwerpen zoals omschreven in art. 23ter van de voetbalwet aanwezig zijn.

Dat er niet wordt geprovoceerd.

Dat de medereizigers elkaar, derden, alsook de supporters en spelers van de tegenpartij respecteren wat ook hun geslacht, leeftijd, ras of kleur, godsdienst of geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, karakter, handicap of familiale situatie is.

Dat de club diegene die zich niet kan gedragen volgens de regels hierboven beschreven of een overtreding van de voetbalwet of het reglement van inwendige orde begaat of zij die tijdens de verplaatsing wangedrag vertonen, zal uitsluiten van tickets betreffende wedstrijden in het buitenland. De periode zal bepaald worden in samenspraak met de vzw Fanclub 1895.

Dat de club degene die ze uitsluit een omstandige uitleg van de redenen en de duur schriftelijk of via mail meedeelt en een kopie daarvan overmaakt aan de verantwoordelijke van ‘1895’. Eventueel kan in samenspraak met de vzw Fanclub 1895 een termijn van uitsluiting worden vastgelegd.

Indien een andere supportersclub het uitgesloten lid zou meenemen onder een andere hoedanigheid (naam, vervalsing) zal de betrokken club eveneens een schorsing (uitsluiting van verplaatsing) oplopen.

 D. Als Lid van de Fanclub 1895 :

  • Verklaar ik mij akkoord met de reglementen en de charters zoals ze op www.1895.be staan gepubliceerd
  • Verbind ik er mij toe om het lidgeld (40 euro voor volwassenen en 20 euro voor de Kidsclub) onmiddellijk na inschrijving te betalen.
  • Elk besteld ticket tijdig aan de lokale fanclub te betalen

Opmerking : Elk lid dient, via www.fanmanagement.be het charter te lezen en goed te keuren.

 

 

Bijlage 1Bijlage 2Bijlage 3