Anti-doping

De lijst met verboden producten wordt jaarlijks door het WADA (Wereldantidopingagentschap) opgesteld. Deze lijst dient om na te gaan of een product of handeling als doping kan beschouwd worden. De lijst wordt overgenomen door FIFA, UEFA en dus ook door de KBVB.

De Belgische Voetbalbond verschaft u in dit document alle informatie dienaangaande, net als over de begeleiding van een minderjarige speler bij een anti-dopingcontrole.

We verwijzen ook naar de persmededeling van NADO Vlaanderen (10 november 2016): "Opgelet, dopeer je niet onbewust".

Lijst van verboden producten

Het verloop van een dopingscontrole wordt gedetailleerd uitgelegd in de brochure van NADO (Nationale Anti Doping Organisatie).