Departementen van de KBVB

Begin 2012 stelde de KBVB een nieuwe topmanagement voor. De Bond - onder de leiding van zijn Secretaris-generaal, Gérard Linard - werkt niet langer met de traditionele diensten, maar met departementen en ondersteunende diensten.

Financieel departement

Het financiële departement moet ervoor zorgen dat de KBVB de juiste middelen heeft om zijn visie door te voeren, en vooral dat die middelen verstandig besteed worden.
Binnen dit departement zijn er twee grote delen: boekhouding en verzekering. Deze laatste dienst behandelt jaarlijks ongeveer 30.000 dossiers. De verzekeringsmaatschappij “Arena” is vanaf 1 januari 2009 in de plaats gekomen van het Federaal Solidariteitsfonds, gesticht in 1967 met de bedoeling de aangesloten slachtoffers van voetbalongevallen te helpen. Voor meer informatie is het mogelijk het reglement te raadplegen op deze site – Bondsreglement – Titel 21 (bladzijden  367 tot 377). De boekhouding beheert de inkomende en uitgaande facturen.

 

Sporttechnisch departement

Dit departement is het sportieve hart van de KBVB. Het sporttechnische centrum bevindt zich in Tubeke.
In het nationale trainingscentrum daar vinden heel wat activiteiten plaats. De KBVB wil ook sportwetenschappelijk iets betekenen voor alle clubs, maar ook voor de trainers, opleiders en scheidsrechters.
De nationale ploegen worden gestuurd vanuit het technische departement.

 

Departement Marketing & Events

Een eerste deel van dit departement omvat het commerciële en de sponsoring. De relaties met de sponsors en partners zijn van groot belang voor de KBVB, omdat de inkomsten die uit deze samenwerkingen geput worden, toelaten om te doen wat de Voetbalbond nu doet.
Daarnaast is er de organisatie van evenementen, niet alleen van de wedstrijden van de Rode Duivels, maar ook van al onze nationale ploegen en van congressen. Van hieruit moeten de andere departementen ondersteund worden om onze evenementen op een moderne en aantrekkelijke wijze te organiseren.
Deze organisaties moeten natuurlijk ook allemaal veilig verlopen, en dus valt ook de dienst veiligheid binnen dit departement. De evenementen moeten ook in een goede infrastructuur plaats vinden, niet alleen infrastructuur van de Bond, maar ook op de plaatsen waar we te gast zijn met onze wedstrijden.

 

Departement Communicatie & Ondersteuning aan de Clubs

Binnen het stukje communicatie onderscheiden we twee soorten: interne en externe. Deze laatste omvat de persdienst, de persverantwoordelijken van de nationale ploegen en het team van deze website. De interne communicatiedienst moet enerzijds zorgen dat de collega's meer betrokken zijn door onder meer een intranet. Anderzijds moet deze dienst de service aan onze klanten, de clubs, vlot laten verlopen.
Clubadviseurs zullen dan weer naar de clubs gaan om hen te steunen en beter te maken. Dit is een nieuwe dienst binnen de KBVB.

 

Departement competities

Dit departement valt onder de leiding van onze Secretaris-Generaal onder meer omdat de competities ook verbonden zijn aan de verschillende liga's. Gérard Linard is bijgestaan door de administratieve coördinatoren van de vleugels VFV en ACFF die de Nederlandstalige en Franstalige provincies onder zich hebben. De coördinator van de nationale competities voegt dan weer een paar oude diensten samen: aansluitingen en transfers, disciplinaire dienst en de competitieplanning.
De provincie Brabant is een buitenbeentje en valt ook onder de nationale coördinator. Het laatste deel van dit departement is een subdepartement, de scheidsrechters. Hieronder valt onder meer de opleiding en de rekrutering van scheidsrechters.  

 

Ondersteunende diensten

Deze diensten zijn er voor iedereen binnen de KBVB. Ze omvatten de HR of Personeelsdienst, de Juridische dienst en IT. De informatisering zal een heel belangrijke positie innemen in de evolutie van de KBVB.