Formaliteiten voor de statuten van een vzw

Verplichte publicatie (d.m.v. een uittreksel in het Belgisch Staatsblad):

 • Statuten en hun wijzigingen
 • Benoemingen en de stopzetting van functies:
  • Bestuurders
  • Personen die de vzw vertegenwoordigen
  • Afgevaardigden voor het dagelijkse beheer
  • Commissarissen
 • Akten betreffende de aanduiding van de zetel
 • Beslissing tot nietigheid, ontbinding en vereffening
 • Benoeming van vereffenaars

Verplichte neerlegging (kosteloos):

 • Alle bovenvermelde akten (deze formaliteit is vereist bovenop de publicatie die per uittreksel mag gebeuren)
 • Ledenlijst (bijgehouden in een register)
 • Jaarlijkse rekeningen

Je hoeft niet naar de kantoren van het Belgisch Staatsblad te gaan voor de publicaties: het zijn de griffies van de handelsrechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waar de vzw haar zetel heeft die zich enerzijds gelasten met de bewaring van het dossier van de vereniging en anderzijds met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de uittreksels van de akten die verplicht dienen te worden gepubliceerd.

De betaling van de publicaties gebeurt op de griffie. Niet alle betaalmiddelen worden daar aanvaard, daarom informeer je beter even op voorhand hoe je de publicatie moet betalen.

De voor het vervullen van deze formaliteiten noodzakelijke formulieren zijn beschikbaar op de website van het ministerie van Justitie.