Gediplomeerde trainers

Momenteel worden de clubs verplicht om een aantal gediplomeerde trainers aan te werven met als doel een zeker niveau van opleiding te verzekeren.

Om onze clubs te helpen bij het nakomen van dit principe, stelden we een database ter beschikking met alle nog actief zijnde gediplomeerden.

Update: Door de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) kunnen wij de gegevens van gekwalificeerde trainers niet meer publiceren op onze website. De gerechtigde correspondenten van voetbalclubs kunnen de gekwalificeerde trainers wel nog steeds opzoeken via e-Kickoff.

Deze database kan tot stand komen aan de hand van E-Kickoff, het extranet systeem van onze Federatie, en onder voorwaarde dat u ons helpt met het updaten en bijhouden van uw persoonlijke gegevens.

Te uwer informatie, deze gegevens zullen enkel toegankelijk zijn voor de personen verbonden aan een club, lid van de KBVB die hiervoor speciaal toegang hebben verkregen van onze Federatie.

U hebt van ons een username en paswoord ontvangen waarmee u uw persoonlijke gegevens kan aanpassen en actualiseren. Enkel de trainers die hun fiche regelmatig aanpassen zullen opgenomen worden in de database die ter beschikking van de clubs zal staan.

Voor de mensen die thuis geen toegang hebben tot internet vragen wij om contact op te nemen met de gerechtigde correspondent van de huidige club. Ook in bibliotheken, op gemeentelijke diensten, in cybercafé's of via vrienden of kennissen kan u toegang krijgen tot internet. Wij zouden u vriendelijk doch dringend willen verzoeken om bij elke gegevenswijziging de nodige aanpassingen te willen doen.

Hoe inloggen?

Iedere houder van een titel uitgereikt door de KBVB of van een gelijkstellingsattest getekend door de Directeur-generaal van de KBVB heeft een brief ontvangen met de vraag om zijn persoonlijke gegevens te actualiseren.
Deze gegevens kunnen door de gerechtigde correspondent van de club geraadpleegd worden via E-Kickoff, het extranet van de KBVB. Pas deze gegevens zo snel mogelijk aan met behulp van uw username en paswoord dat in de brief vermeld staat. Je kan inloggen bovenaan de pagina.

Opgepast !

  1. Verwaar niet:
    • kleine en hoofdletters
    • 0 (cijfer nul) en O (hoofdletter o)
  2. Voor het symbool "I" zijn er 2 mogelijkheden:
    • de kleine letter l zoals in "loge"
    • de hoofdletter I zoals in "Internationaal"

Indien u geen brief van ons ontvangen heeft en u toch een KBVB-gediplomeerde trainer bent, gelieve ons uw persoonlijke gegevens naar td.education@footbel.com door te mailen.