Getuigschrift A: deel 1 van Trainer A Voetbal (Seniors)

Het getuigschrift A bouwt voort op het UEFA B-diploma.

Wat leer ik?

De cursist Trainer A Voetbal (Seniors) - deel 1 / Getuigschrift A  leert, naast de algemene doelstellingen en de doelstellingen van de voorgaande opleidingsniveaus (Uefa B / Trainer B Voetbal), een trainersstaf te leiden van een kern met volwassen voetballers tot op niveau van bevordering.

Inhoud van de cursus

 • Voetbal
  • Spelsystemen
  • Trainingsweek voorafgaand aan de wedstrijd in functie van de sterke en zwakke punten van de eigen ploeg
  • Trainen eigen spelsysteem (in balbezit, in balverlies en bij omschakeling)
  • Thematrainingen + trainingen stilstaande fasen + integratietraining doelman
  • Teambuilding
 • Scouting
  • Individuele en collectieve analyses van de eigen ploeg
  • Opmaken en presenteren van scoutingverslagen
 • Lichamelijke voorbereiding
  • Integratie van de fysieke training in het voetbal
  • Fysiologische principes
  • Fysieke basiseigenschappen (kracht, snelheid, uithouding en lenigheid)
  • Intermitterend werk
  • Periodisering
  • Organisatie van de stage voor het seizoen en tijdens het seizoen
  • Testen
  • Trainingen in de zaal

Hoe zit de cursus in elkaar?  

De opleiding Trainer A Voetbal (Seniors)  / UEFA A omvat 262 lesuren die over 2 cursusjaren (en 9 modules) verdeeld zijn. Jaar 1, het Getuigschrift A, omvat 149 lesuren verspreid over:

 • Module 1: algemeen gedeelte (35 lesuren)
  • 1u duiding bij de trainingsbegeleiding van sportbeoefenaars op hoog niveau
  • 4,5u meten en evalueren van het prestatievermogen
  • 4,5u plannen en periodiseren
  • 4,5u conditionele aspecten van sportbeoefening op hoog niveau – kracht en snelheid
  • 4,5u conditionele aspecten van sportbeoefening op hoog niveau – uithouding
  • 3u conditionele aspecten van sportbeoefening op hoog niveau – lenigheid
  • 4u technische aspecten van sportbeoefening op hoog niveau
  • 4,5u mentale aspecten van sportbeoefening op hoog niveau
  • 4,5u medische aspecten van sportbeoefening op hoog niveau
 • Module 2a: doelgroepoverschrijdend sporttechnisch gedeelte (17 uur)
  • 17u theorie voetbal (stilstaande fasen, spelsystemen, spelwetten, blessurepreventie en revalidatietraining, meten en evaluatie)
    
 • Module 2b - deel 1: sporttechnisch gedeelte (45 uur)
  • 1u taakomschrijving Trainer A Voetbal (Seniors)
  • 12u tactische thema’s
  • 20u (waarvan 16u praktijk) scouting (inclusief gebruik van moderne multimedia) voor seniors op het niveau van 1e provinciale of 4e nationale (eigen ploeg)
  • 12u geïntegreerde conditionele aspecten van sportbeoefening op het niveau van 1e provinciale of 4e nationale
    
 • Module 3 - deel 1: didactisch-methodisch gedeelte (32 uur)
  • 24u praktijk didactische oefeningen: training opbouwen voor seniors op het niveau van 1e provinciale of 4e nationale (eigen ploeg)
  • 8u praktijk didactische oefeningen: geïntegreerde conditionele aspecten voor seniors op het niveau van 1e provinciale of 4e nationale
    
 • Module 4 - deel 1: stagegedeelte (20 uur)
  • 20u stage in een club bij seniors op het niveau van 1e provinciale of 4e nationale

Volgorde van de modules:

 • De modules 1 en 2A dienen verplicht als eerste met succes te worden afgelegd (september - december)
 • De modules 2B (deel 1), 3 (deel 1) en 4 (deel 1) dienen verplicht nadien met succes te worden afgelegd

Praktisch

Het inschrijvingsgeld voor het eerste jaar (zie opgesomde modules hierboven) bedraagt in totaal 405 euro. De modules worden per 3 georganiseerd en er dient per module betaald te worden. 160 Euro voor de modules 1 en 2A, 245 Euro voor de modules 2B (deel1), 3 (deel1) en 4 (deel1). De Vlaamse Trainersschool geeft aan bepaalde groepen een korting op het inschrijvingsgeld.

Opleidingscentra: waar kan ik de opleiding volgen?

De opleiding Trainer A Voetbal (Seniors) wordt georganiseerd in het najaar van de even jaren. Bij de keuze van de voorgestelde centra wordt rekening gehouden met een evenwichtige geografische verdeling om zo de verplaatsing voor iedere kandidaat tot een minimum te beperken. Het exacte aanbod kan je steeds raadplegen via de website van de Vlaamse Trainersschool

Provincie Stad Lesdag
Antwerpen Herentals (BLOSO) Maandag
Antwerpen YR KV Mechelen (Achter de Kazerne stadion) Woensdag
Limburg Beringen (Mijnstadion) Zaterdag
Oost-Vlaanderen Gent (BLOSO) Maandag
Vlaams-Brabant FC Landen Woensdag
West-Vlaanderen Brugge (BLOSO) Zaterdag

 

Een cursus Trainer A Voetbal (Seniors) wordt slechts georganiseerd als het definitief aantal ingeschreven kandidaten minstens 12 bedraagt. Indien minder dan 12 kandidaten zijn ingeschreven, kan beslist worden om de cursusorganisatie te verplaatsen naar een naburig gelegen centrum.

Toelatingsvoorwaarden

Het diploma van Trainer B Voetbal (UEFA B) bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.

Regenten/Bachelors en Licentiaten/Masters LO, alsook studenten LO (regentaat en licentiaat) die in het eerste jaar geslaagd zijn en afgestudeerde kinesitherapeuten worden van module 1 (Algemeen gedeelte) vrijgesteld indien ze voldoen aan de voorwaarden beschreven in de assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool.

Evaluatie

Indien de kandidaat voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en aanwezig is op minstens 80 % van de voorziene lessen, zal hij beoordeeld worden op basis van:

 • De scoutingsrapporten van de 3 wedstrijden (permanente evaluatie)
 • Een schriftelijk examen scouting
 • Een praktijksessie voetbal (evaluatie tijdens stage in de club)
 • Alle klassikale presentaties (trainingen, analyses ...)
 • Een schriftelijk examen over de lichamelijke voorbereiding
 • Een schriftelijk examen over voetbal
 • Het opmaken en mondeling verdedigen van een eindthesis die in verband staat met de praktijkstage

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk door te surfen naar de website van de Vlaamse Trainersschool en daar eerst een MyBloso-gebruikersnaam en -wachtwoord aan te maken. Vervolgens kan je je aanmelden als MyBloso gebruiker en het on-line inschrijvingsformulier invullen.

Uurrooster

De lessen gaan door van 1 september 2014 tot eind december 2014  (module 1 + 1B + 2A), van januari tot juni (module 2B – deel 1 + 3 – deel 1 + 4 – deel 1). Wanneer je bent ingeschreven kan je het lessenrooster per centrum raadplegen.