Juridische informatie

De Juridische dienst van de KBVB geeft graag wat duiding bij de statuten voor vzw’s. Zo stellen we een voorbeelddocument ter beschikking dat als leidraad gebruikt kan worden. Omdat dit document misschien ingewikkeld lijkt, geven we graag ook wat uitleg over het voorbeeld.

Het wat en hoe van statuten lijkt misschien wel Chinees voor een leek. Daarom stellen we ontwerpstatuten ter beschikking. Dit voorbeeld is een leidraad voor de clubs, maar kan natuurlijk aangepast worden.

Een aantal bepalingen zijn nogal ingewikkeld en hebben vaak achterpoortjes in de wet, vandaar dat we ook wat extra duiding geven bij een aantal punten uit het voorbeeld. Onder meer de toetreding, vertegenwoordiging en uitsluiting van leden worden toegelicht. Daarnaast is er aandacht voor leden die als ontslagnemend beschouwd worden door de niet-betaling van bijdragen. Ook de inschrijving van punten op de agenda van de algemene vergadering wordt belicht.

Een aantal stukken uit de statuten moeten neergelegd worden, anderen gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Uitleg wat waar hoort en de nodige formulieren stellen we natuurlijk ook ter beschikking.

Voorbeeld Statuten Duiding bij de ontwerpstatuten Formaliteiten voor de statuten