Keeperstrainer I

De doelstelling van dit eerste niveau is het aanbieden van een algemene opleiding aan jonge doelmannen zowel op het vlak van hun specifieke individuele kwaliteiten als om te functioneren als ploegmaat in teamverband.

Inhoud van de cursus

 • De taak van de opleider van jonge doelmannen (1 uur)
 • De taak van de jonge doelman binnen de visie van de KBVB en de integratie van de doelman binnen de groepstraining (3 uur)
 • Het leerplan: doelstellingen, richtlijnen en analysepunten (8 uur)
 • De individuele training:
  • Opwarming (4 uur)
  • Doelpoging (4 uur)
  • 1 tegen 1-spelsituatie (4 uur)
  • Verwerken van dieptepass en voorzetten (4 uur)
  • Opbouw en stilstaande fases (4 uur)

Hoe zit de cursus in elkaar?

De opleiding omvat 36 lesuren:

 • 12 theoretische lesuren
 • 20 lesuren praktijk
 • 4 lesuren stage in de club

Waar kan ik de opleiding volgen?

De eerstvolgende opleiding wordt georganiseerd in het voorjaar van 2019.

Alle informatie zal u vanaf 01/11/2018 kunnen raadplegen in onderstaande tabel.

Keepertrainer niveau 1
Provincie Locatie Lesdag Programma
WVL/OVL Bekend op 01/11/2018    
ANT/BRAB/LIM      

 

Toelatingsvoorwaarden 

 • De leeftijd van 17 jaar bereikt hebben in het jaar dat de cursus aanvangt
 • De opleiding Initiator Voetbal / Getuigschrift C met succes gevolgd hebben
 • Het bewijs kunnen voorleggen dat men doelman is geweest tot bij de scholieren (U17) (een attest getekend door de Gerechtigde Correspondent van de desbetreffende club is vereist).
 • Het inschrijvingsgeld van 250 euro betaald hebben bij aanvang van de cursus (IBAN: BE76 7330 5502 4995 - BIC: KREDBEBB) met vermelding naam en voornaam kandidaat
 • Aangesloten zijn bij KBVB - Voetbal Vlaanderen en toegewezen zijn aan een officiële club ervan
 • Niet van de Bondslijsten geschrapt zijn 

Evaluatie

Elke kandidaat die aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en die minstens 80 % van de voorziene lessen aanwezig is, wordt op de volgende punten beoordeeld:

 • Een evaluatie na de stage in de club
 • Een schriftelijk examen betreffende het opmaken van een training

Een onvoldoende op een of meerdere hierboven opsomde punten, geeft recht op een herkansing die eind augustus volgend op het lopende seizoen georganiseerd wordt. 

Inschrijven

Inschrijven dient te gebeuren via http://www.coacheducation.be.