In het weekend van 22, 23 en 24 februari 2019 organiseren we in samenwerking met ACFF, Pro League en Voetbal Vlaanderen een regenboogcampagne tegen homofobie, racisme en andere vormen van ongelijkheid. Met de slogan “Football for All” maken zowel de Pro League en haar clubs als de clubs uit het amateurvoetbal een vuist voor respect, diversiteit en verdraagzaamheid op en rond onze velden. Voetbal is er immers voor iedereen.

Het Belgisch voetbal gaat dit weekend getooid in regenboogkleuren. De kapiteins uit zowel de Jupiler Pro League als de Proximus League zullen de wedstrijd van de 27ste speeldag afwerken met een regenboogkapiteinsband. Ook de cornervlaggen in beide professionele competities en bij een groot aantal amateurteams zullen regenboogvlaggen zijn.

Hoewel de regenboogkleuren staan voor de LGBT-groep, wil het Belgisch voetbal niet enkel een statement maken tegen homofobie, maar ook tegen racisme en andere vormen van ongelijkheid, kortom een actie voor diversiteit in de breedst mogelijke zin: gender, cultuur, religie, huidskleur, …

Meldpunt

Ben je tijdens een voetbalwedstrijd slachtoffer van discriminerende opmerkingen of gedragingen? Wend je dan best tot een steward of de scheidsrechter. Vraag aan de arbitrage om het voorval expliciet in het scheidsrechterverslag te vermelden. Enkel feiten die in dat verslag staan, kunnen bestraft worden.

Ervaar je een dergelijke situatie buiten de wedstrijdcontext (bv. in de kantine, training…) Dan kan je een klacht indienen bij UNIA. Dat kan via de website, maar ook telefonisch via het nummer 0800 12 800. Ook je clubbestuur kan een klacht indienen bij de KBVB via het klachtenformulier.