Reglement van het puntensysteemPuntensysteem om de UEFA-licentie (B, A, Elite Youth en Pro) te verlengen (15 punten =  30 uren)

 • De UEFA-gediplomeerde trainers dienen over een periode van 3 jaar na het toekennen van een licentie 15 licentiepunten te behalen om een hernieuwing van een licentie te krijgen.
 • Een licentie wordt pas hernieuwd als de UEFA-gediplomeerde trainer de laatste 3 jaar 15 licentiepunten heeft behaald.
 • Licentiepunten kunnen worden behaald door het volgen van bijscholingen georganiseerd of erkend door de KBVB/VFV/BFC en door het correct vervullen van het mentorschap bij een cursist die een UEFA-opleiding volgt.
 • Elke UEFA gediplomeerde trainer maakt op www.coacheducation.be zijn/haar persoonlijke pagina met login en paswoord aan en kan daar zijn/haar persoonlmijke status m.b.t. de licentiepunten opvolgen.
 • De KBVB/VFV publiceert de kalender van bijscholingen die licentiepunten kunnen opleveren in de agenda op de website en op het elektronisch platform www.coacheducation.be . Daarbij staat vermeld hoeveel punten per niveau (B, A, EliteYouth en Pro) toegekend worden. Ook de inschrijvingen gebeuren via dit platform.
 • Bijscholingen die niet door de KBVB/VFV/BFC georganiseerd worden, kunnen slechts erkend worden als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Het dossier moet tijdig voor aanvang van de bijscholing bij de Federale Trainersschool ingediend worden (kris.vanderhaegen@footbel.com). De Trainersschool van de KBVB onderzoekt of de bijscholing erkend kan worden en bepaalt dan het aantal studiepunten per niveau. Het dossier moet het volledige programma bevatten, inclusief de cv’s van de sprekers, het inschrijvingsgeld en de wijze van publiciteitvoering.
  • Alleen bijscholingen die in samenwerking met BFC gebeuren kunnen een dossier bij de KBVB indienen .
  • Een waarnemer van BFC/KBVB/VFV controleert op de dag zelf of de bijscholing heeft plaatsgevonden conform de modaliteiten beschreven in het ingediende dossier. De waarnemer kan dan alsnog beslissen om de voorziene licentiepunten niet toe te kennen bij niet naleving van de afspraken.
 • Na de gevolgde bijscholing ontvangt de UEFA-gediplomeerde trainer een attest van de KBVB/VFV op het elektronisch platform www.coacheducation.be (of van de erkende organisatie) met vermelding van het aantal studiepunten. Deze studiepunten zijn slechts 3 jaar geldig.
 • Alleen UEFA-gediplomeerde trainers met een geldige licentie komen in aanmerking om licentiepunten via een mentorschap te verzamelen. Een mentorschap levert maximaal 4 punten per licentiecyclus van 3 jaar op, op voorwaarde dat de lesgever van de trainersschool (die de cursist tijdens zijn stage begeleidt) het mentorschap gunstig evalueert.
  De lesgever geeft een gunstige evaluatie als:
  • alle voorziene evaluatieformulieren door de mentor zijn ingevuld.
  • de kandidaat daadwerkelijk zijn stage heeft kunnen vervullen zoals bij aanvang van de stage wordt beschreven.
  • er bij een eventueel plaatsbezoek door de lesgever wordt vastgesteld dat de mentor zijn taak plichtsbewust vervult.
 • Minstens 8 punten moeten behaald worden door het volgen van bijscholingen georganiseerd door de KBVB/VFV.
 • Zodra een UEFA-gediplomeerde trainer minstens 15 licentiepunten heeft verzameld, stuurt hij zijn aanvraag tot licentiehernieuwing naar de Federale Trainersschool. Dit kan door middel van het aanvraagformulier (klik hier) of kan volledig digitaal via het platform www.coaceducation.be (via de persoonlijke pagina van de trainer beveiligd met login en paswoord).
 • Binnen de twee maanden na het opsturen van de vereiste formulieren ontvangt de UEFA-gediplomeerde trainer zijn hernieuwde licentiekaart die 3 jaar geldig is.
 • Elke vorm van fraude wordt streng bestraft (schorsing, schrapping van de Bondslijsten).