Totaal rookverbod

Het totale rookverbod roept vele vragen op. Daarom heeft de KBVB informatie ingewonnen bij overheid. De bevoegde dienst geeft volgende uitleg over het rookverbod aan alle clubs, zowel van het voetbal als van het futsal.

Waar is roken verboden?

Sinds 1 juli 2011 geldt een totaal rookverbod in alle openbare gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. Deze plaatsen dienen rookvrij te zijn. Dat betekent dat ook in drankgelegenheden waar geen eten wordt geserveerd (cafés) en in openbare gesloten plaatsen, niet verbonden aan een sportcomplex, een algemeen rookverbod geldt.

Sinds 2007 was er al een rookverbod van kracht in alle lokalen van een sportcomplex, dus ook in de kantines die verbonden zijn aan het sportcomplex.

Het rookverbod geldt er altijd en overal. Dat houdt in dat wanneer de zaak gesloten is en de zaakvoerder aan het opkuisen is, er evenmin gerookt mag worden.

Aan de ingang van en binnen elke plaats zoals hierboven vernoemd, moeten rookverbodstekens zo worden aangebracht dat alle aanwezige personen er kennis van kunnen nemen. Elk element dat tot roken kan aanzetten of dat laat uitschijnen dat roken toegestaan is, is verboden in deze plaatsen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen asbakken mogen staan.

Roken in de tribune?

De genoemde bepalingen aangaande het totale rookverbod gelden voor alle gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek. Dat betekent dat in de open lucht wel gerookt mag worden. Gesloten plaatsen omhelzen vier muren en een plafond. Onder een afdak of onder een tribune, die langs één kant volledig open is, mag dus wel gerookt worden.

Rokerskamer?

Mits voldaan aan volgende voorwaarden mag er wel een rokerskamer geïnstalleerd worden:

  • De rookkamer is geen doorgangszone en zodanig geconstrueerd en ingericht dat de ongemakken van de rook ten opzichte van de niet-roker maximaal verminderd worden.
    • Een klant hoeft niet door de rookkamer te gaan om naar de toiletten te gaan
    • De deur van de rookkamer moet altijd dicht zijn
    • De uitbater mag geen consumpties afleveren in de rookkamer. De roker dient zelf zijn dranken, geen eten, in de rookkamer mee te nemen.
  • De rookkamer wordt duidelijk als lokaal voor rokers geïdentificeerd en wordt aangeduid door allerhande middelen die toelaten ze te situeren. In de rookkamer kunnen enkel dranken worden meegenomen.
  • De oppervlakte van de rookkamer mag niet meer bedragen dan een vierde van de totale oppervlakte van de gesloten plaats.
  • De rookkamer is voorzien van een rookafzuigsysteem of een verluchtingssysteem dat de rook afdoende verwijdert.

Nog vragen?

Controleurs van Volksgezondheid beantwoorden graag alle vragen van onze clubs. Ze brengen eventueel ook een bezoek ter plaatse. Indien je dat wenst, volstaat een telefoontje of een mail naar volgende contactgegevens:

Inspectie consumptieproducten
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Eurostation blok II, 7e verdieping
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 BRUSSEL

Telefoon: 02-524 74 70
E-mail: Apf.inspection@health.belgium.be