Trainer A (Seniors & Elite Jeugd) - UEFA A (Seniors & Elite Youth)

Wat leer ik?

Door het volgen van de opleiding leert de cursist in te staan voor het trainen en coachen van competitieve voetballers bij elite jeugd en bij seniors op het niveau van de topamateurreeksen, met als doel hen via aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw en mentale begeleiding topprestaties te laten behalen.


Inhoud van de cursus

Voetbal

 • Confrontaties van veldbezettingen
 • Trainingsweek voorafgaand aan de wedstrijd in functie van de sterke en zwakke punten van de volgende tegenstander (denkproces)
 • Didactische oefeningen: tactische trainingen opmaken en begeleiden

Scouting

 • Talentdetectie in elite jeugd
 • Individuele en collectieve analyses van de volgende tegenstander (seniors)
 • Opmaken en presenteren van scoutingsverslagen

Lichamelijke voorbereiding

onder andere...

 • Opbouwen van conditionele trainingen op het niveau van elite jeugd en topamateur
 • Het gebruik van multimedia bij fysieke begeleiding
 • Individualiseren en differentiëren binnen de teamperiodisering
 • Organisatie van de stage voor het seizoen en tijdens het seizoen

Sportpscyhologie en Coaching

 • Mentale begeleiding bij spelers in elite jeugd en in topamateur

Stage

 • Stage bij elite jeugd (U14-U17)
 • Stage bij elite jeugd (U19-U21)
 • Stage bij seniors (1ste of 2de amateur)
 • Kijkstage bij een binnenlandse eliteclub
 • Kijkstage bij een buitenlandse eliteclub

 

Hoe zit de cursus in elkaar?

De opleiding omvat 405 uren in totaal (waarvan 82 uren stage), 10 modules en 38 vakken.

Het volledige opleidingsstramien kan geraadpleegd worden op volgende link : Klik hier

 

Vrijstellingen

 • Gekwalificeerden Trainer A Elite Jeugd (157u) krijgen vrijstelling van aanwezigheid en evaluatie voor delen 1 & 2 uit Module 2/3/4.
 • Gekwalificeerden Trainer A Seniors (270u) krijgen vrijstelling van aanwezigheid en evaluatie voor delen 2 & 3 uit Module 2/3/4.
 • Geen deelvrijstellingen op vak- of moduleniveau indien met niet volledig geslaagd is als Trainer A EJ of Trainer A Seniors.

Op maandag 14 augustus 2017 en vrijdag 18 augustus 2017 worden in het bondsgebouw te Brussel infosessies georganiseerd waarbij de inhoud van deze opleiding verder wordt toegelicht en waar ook gesproken zal worden over de verschillende vormen van vrijstelling die er mogelijk zijn. De presentatie die gegeven werd tijdens de infosessies kan geraadpleegd worden via volgende link : Klik hier


Waar kan ik de opleiding volgen?

De volgende organisatie van deze opleiding start in september 2017.  Een centrum wordt slechts definitief geopend indien er 12 kandidaten ingeschreven zijn! Indien er zich minder kandidaten aanbieden tijdens de eerste les, heeft de directie het recht om het centrum te sluiten en de ingeschrevenen uit te nodigen om de lessen in een ander geopend centrum te volgen. De organisatie behoudt zich het recht om een aantal lessen centraal te organiseren.

De opleidingscentra, alsook een update van de lessenroosters d.d. 06/09/2017 kan je hieronder raadplegen :

Regio Lesdag Voorlopig lessenrooster Inschrijven
Brugge Zaterdag Klik hier Klik hier
Gent Maandag Klik hier Klik hier
Hofstade Maandag Klik hier Klik hier
Genk Zaterdag Klik hier Klik hierToelatingsvoorwaarden 

 • In het bezit zijn van een geldige UEFA B-licentie
 • Geslaagd zijn voor de jury na het volgen van tussenmodule (Voetbal Vlaanderen)
 • Geslaagd zijn of vrijgesteld zijn voor Module 1 (Vlaamse Trainersschool)
 • Het inschrijvingsgeld van € 1.895 betaald hebben voor aanvang van de opleiding
 • Aangesloten zijn bij de KBVB - Voetbal Vlaanderen en toegewezen zijn aan een officiële club ervan
 • Niet van de Bondslijsten geschrapt zijn

 

UEFA reglementering

Deze opleiding is gebonden aan de ricthtlijnen bepaald door de UEFA Coaching Convention.

Een cursist kan enkel een UEFA A / UEFA A ELITE YOUTH diploma ontvangen indien hij of zij voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Een permanente woonplaats in België hebben (*).
 • In het bezit zijn van een Trainer A-diploma.
 • 100% aanwezigheidspercentage hebben tijdens de opleiding (**)

(*) Kandidaten die de Belgische nationaliteit niet bezitten en niet woonachtig zijn in België dienen voor aanvang van deze opleiding een cross border document aan te leveren bij KBVB-Voetbal Vlaanderen conform de reglementering van de UEFA Coaching Convention én mogen de afgelopen twee jaar niet geweigerd zijn door een land gebonden aan de UEFA Coaching Convention.

(**) Iedereen dient elke les volledig te aanwezig te zijn. Mits gegronde redenen (doktersattest, gewettigde afwezigheid door attest) kan een kandidaat maximaal 10% afwezig zijn. Elke gewettigde afwezigheid zal leiden tot een extra taak.   

Kandidaten die niet aan deze voorwaarden voldoen kunnen geen UEFA diploma ontvangen.


Evaluatie

Elke kandidaat die 100% van de voorziene lessen aanwezig is, wordt beoordeeld aan de hand van een geïntegreerde proef. Dat wil zeggen dat er geen theoretische examens meer zijn, maar dat alle competenties die aangereikt werden in de les zullen beoordeeld worden aan de hand van een opdracht, te verdedigen voor een jury.

Inschrijven

De inschrijvingen zullen op de website van de Vlaamse Trainersschool geopend worden op woensdag 06 september 2017.