Trainer B - UEFA B

Wat leer ik?

In deze cursus verwerft een kandidaat de competenties om jeugdvoetballers op te leiden en te begeleiden in een 11v11-omgeving (vanaf U14)  en het trainen van volwassen amateurvoetballers in een competitieve omgeving (t.e.m 2de provinciale). 

Inhoud van de cursus

 • Een theoretische vorming over spelreglementen, multimedia, integratie keepers om de theoretische voetbalkennis van onze kandidaten te verruimen.
 • Algemene trainingsmethodiek (lichamelijke voorbereiding) aangepast aan de voetbalspeler om Trainer B - UEFA B gediplomeerde trainers de noodzakelijke kennis te laten verwerven die vereist is om jeugdspelers en volwassen amateurvoetballers te trainen.
 • Specifieke didactische oefeningen voor
  • U14 tot en met U17
  • U19 tot en met U21
  • Seniors tot 2de provinciale

Hoe zit de cursus in elkaar?

 • Module 1: aanvullende vakken uit het algemeen gedeelte Trainer B - UEFA B omvat 22,5 lesuren:
  • 0,5u Duiding bij de opleiding Trainer B
  • 8u Fysiologie en sportfysiologie
  • 4u Sportpsychologie en coaching
  • 8u Trainingsmethodiek
  • 2u Biomechanica
 • Module 2: sporttechnische module Trainer B - UEFA B omvat 41 lesuren:
  • 1u Taakomschrijving van de Trainer B - UEFA B
  • 12u Training opbouwen op basis van spelproblemen bij U14 tem U21 + amateurniveau seniors
  • 4u Integratie keeper
  • 6u Spelreglementen voetbal en multimedia
  • 18u Toegepaste trainingsmethodiek: uithouding, snelheid, kracht, lenigheid, coördinatie en periodisering en blessurepreventie
 • Module 3: didactisch-methodische module Trainer B - UEFA B omvat 52 lesuren:
  • Didactische oefeningen: training opbouwen op basis van spelproblemen bij U14 tem U21 + amateurniveau seniors
 • Module 4: stagemodule Trainer B - UEFA B omvat 16 uren:
  • Stage veldvoetbal in een club bij spelers in de categorie U14 tem U21 + amateurniveau seniors

Praktisch

Het inschrijvingsgeld van 315 euro moet voor aanvang van de lessen worden betaald. Niet betaling leidt tot uitsluiting van de opleiding.

Lessen dienen worden bijgewoond in sportkledij.

Waar kan ik de opleiding volgen?

De opleiding Trainer B - UEFA B wordt jaarlijks georganiseerd.

Een cursus Trainer B - UEFA B wordt slechts in een lescentrum georganiseerd als minstens 12 effectieve deelnemers zijn. Indien er minder dan 12 kandidaten zijn ingeschreven, kan de organisator eenzijdig beslissen om de cursusorganisatie te verplaatsen naar een naburig gelegen centrum of het centrum te sluiten. Er worden maximaal 24 kandidaten toegelaten per centrum.

De opleidingscentra voor het seizoen 2019-2020 (n = 10) zullen vanaf 15 april 2019 in onderstaande tabel te raadplegen zijn.

Provincie Club Gemeente Lesdag
Antwerpen Bekend op 15/04/2019    
Antwerpen      
Limburg      
Limburg      
Oost-Vlaanderen      
Oost-Vlaanderen      
Vlaams Brabant      
Vlaams Brabant      
West-Vlaanderen      
West-Vlaanderen      

 

VTS-Toelatingsvoorwaarden 

 • Instructeur B - Getuigschrift B behaald hebben
 • Kunnen communiceren in de Nederlandse taal (spreken, lezen en schrijven)
 • Aangesloten zijn bij een club van KBVB - Voetbal Vlaanderen
 • Niet van de bondslijsten geschrapt zijn
 • Het inschrijvingsgeld betaad hebben voor aanvang van de eerste les
 • Lessen dienen worden bijgewoond in sportkledij.

UEFA reglementering

Deze opleiding is gebonden aan de ricthtlijnen bepaald door de UEFA Coaching Convention.

Een cursist kan enkel een UEFA-B diploma ontvangen indien hij of zij voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Een permanente woonplaats in België hebben (*).
 • In het bezit zijn van een Trainer B-diploma.
 • 100% aanwezigheidspercentage hebben tijdens de opleiding (**)

(*) Kandidaten die de Belgische nationaliteit niet bezitten en niet woonachtig zijn in België dienen voor aanvang van deze opleiding een cross border document aan te leveren bij KBVB-Voetbal Vlaanderen conform de reglementering van de UEFA Coaching Convention én mogen de afgelopen twee jaar niet geweigerd zijn door een land gebonden aan de UEFA Coaching Convention.

(**) Iedereen dient elke les volledig te aanwezig te zijn. Mits gegronde redenen (doktersattest, gewettigde afwezigheid door attest) kan een kandidaat maximaal 10% afwezig zijn. Elke gewettigde afwezigheid zal leiden tot een extra taak.   

Kandidaten die niet aan deze voorwaarden voldoen kunnen geen UEFA diploma ontvangen.

Evaluatie

Indien de kandidaat voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en aanwezig is op 100% (zie UEFA Coach Convention 2015) van de sportspecifieke lessen, zal hij/zij beoordeeld worden op basis van:

 • Permanente evaluatie (wekelijkse opdrachten, medewerking, ...)
 • Een schriftelijk examen over de leerstof gegeven tijdens de algemene vakken van module 1.
 • Een schriftelijk examen voetbal waarbij de kandidaat een volledige trainingsvoorbereiding voor U16 & U17 op basis van het leerplan dient te maken (module 2).
 • Een praktijkexamen met betrekking tot de gegeven didactische oefeningen (U15 - U16 - U17) (module 3).
 • Evaluatie van het stageboek (module 4).  
Alle lesdata en evaluatiemomenten, met uitzondering van de praktijkexamens, zijn gekend bij het moment van inschrijving. Door inschrijving verklaart elke kandidaat zich akkoord met het lessenrooster, de van kracht zijnde reglementering en evaluatievormen.
 
Indien een kandidaat minder dan 100% van de sportspecifieke lessen aanwezig is, zal hij/zij geweigerd worden van deelname aan het examen.

Kandidaten die niet geslaagd zijn voor de eerste zittijd krijgen één herkansing (tweede zittijd).

Inschrijven

Inschrijven kan door op onderstaande kaart te klikken op het centrum van uw keuze. Daarna wordt u immers doorverwezen naar de specifieke pagina voor dat centrum waar u het lessenrooster, alsook de inschrijvingsmogelijkheid kan terugvinden. De inschrijvingen worden afgesloten één week voorafgaand aan de cursus of wanneer het maximaal aantal deelnemers per centrum is bereikt.