Verkoop van alcohol: wat en hoe?

Algemene regels

 • Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -16-jarigen.
 • Het is verboden om sterke drank te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -18-jarigen.

Alcohol?

 • Elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5% vol.
  • Dus bier en wijn

Sterke drank?

 • Gedistilleerde drank met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2%
 • Gegiste dranken van meer dan 22%
 • Mengdranken met sterke drank
  • Dus alcopops, vodka, whisky, gin, jenever, likeur, cognac … en cocktails op basis van deze dranken

Leeftijd bewijzen?

Volgens de wet mag elke persoon die alcohol of sterke drank wil kopen, gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen. Dit kan niet alleen aan de hand van de identiteitskaart, maar met elk document met daarop een foto en bewijs van leeftijd.

Geen bewijs = geen verkoop

Maatregelen bij inbreuken?

De verkoper of schenker is verantwoordelijk in geval van inbreuk.

Mogelijke maatregelen:

 • Waarschuwing
 • Proces-verbaal met administratieve boete (275-5500 euro)
 • Doorverwijzing naar het parket bij herhaalde inbreuken

Nog vragen?

De Controledienst van Volksgezondheid beantwoordt graag alle vragen van onze clubs.

Inspectie consumptieproducten
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Eurostation blok II, 7e  verdieping
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 BRUSSEL

Telefoon: 02-524 74 70
E-mail: Apf.inspection@health.belgium.be