Vlaggen: wat en hoe?

Vlaggen zijn slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten in het Koning Boudewijnstadion. De vlaggenstok moet flexibel, hol en uit plastiek zijn. Hij moet uit één stuk bestaan en mag maximaal 1,5 meter hoog zijn. Per stok mag ook maar één vlag wapperen.

Grote vlaggen mogen worden bevestigd aan het net achter de laatste rij van de tribune. Vlaggen die de toeschouwers bedekken, worden niet toegelaten. Grote vlaggen kunnen ook op de piste gelegd worden door de stewards.

Grote vlaggen

Vlaggen mogen ook worden opgehangen op de omheining voor zover ze de supporters niet storen. De maximale toegelaten hoogte voor deze exemplaren is 1,10 meter (tot aan de scheiding op de binnenomheining). Deze vlaggen mogen de evacuatiepoorten binnen de omheining op geen enkel ogenblik hinderen.

Max hoogte : 1,10

Een positief bericht of vlag van ongeveer 60 centimeter hoog mag dan weer aan het balkon van de tribunes worden vastgemaakt. Het is van groot belang dat dit doek de supporters noch de camera’s stoort.

Maximale hoogte : hoogte van het beton