Wat is verzekerd?

Synthetische gipsen

Voor deze kosten komt de verzekeraar tussen voor het bedrag dat, na tussenkomst van de ziekteverzekering, ten laste blijft van de geblesseerde. Deze tegemoetkoming is beperkt tot maximaal 3x het bedrag dat door de ziekteverzekering voor dit type gips wordt terugbetaald.

Implantatiematerialen tijdens een hospitalisatie

Voor deze kosten (osteosynthesemateriaal, weefsels van menselijke oorsprong en dergelijke) komt de verzekeraar tussen voor 90 % van het bedrag dat, na tussenkomst van de ziekteverzekering, ten laste blijft van de geblesseerde. De verzekeraar kan van de geblesseerde een attest eisen waaruit de precieze tussenkomst van zijn ziekenfonds (verplichte en vrije verzekering) blijkt.

Hospitalisatiekosten

Voor deze kosten (farmaceutische en andere) komt de verzekeraar tussen voor 50 % van de overblijvende kosten met betrekking tot de hospitalisatie, voor zover deze kosten niet het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg zijn van een initiatief of een keuze van deze patiënten en niet een supplement zijn op het honorarium van een niet-geconventioneerd verstrekker.

Tandprothesen en tandverzorging

Zie artikel 2117.2.22 van het Bondsreglement.

Kinesitherapie en fysiotherapie

Het verschil tussen het officiële barema en de tegemoetkoming van het ziekenfonds, mits het voorafgaand akkoord van de verzekeraar (artikel 2117.2.21).

Vervoer 

De kosten van het vervoer per ziekenwagen na aftrek van de eventuele tegemoetkoming door het ziekenfonds. Een medisch attest is vereist.

Geneesmiddelen (Categorie D en andere) 

Deze worden niet door de verzekeraar ten laste genomen als ze niet door het ziekenfonds worden terugbetaald.

Wie is verzekerd?Algemene bepalingen van de verzekering