Wie is verzekerd?

Elk aangesloten lid van de KBVB en niet-aangesloten leden bij sportpromotionele activiteiten die de federatie en/of aangesloten clubs inrichten, kunnen van deze verzekeringen genieten.

Nochtans komen betaalde spelers die conform hun statuut kunnen genieten van de verzekering tegen arbeidsongevallen niet in aanmerking voor terugbetaling van geneeskundige kosten noch voor vergoedingen voor blijvende werkonbekwaamheid noch voor vergoeding voor overlijden.

Wat is verzekerd?Algemene bepalingen van de verzekering